0


יצירת קשר


חפשו אותנו ברשתות

facebook
instagram

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד- נתוני 2022

שם מקום העבודה: אלדן תחבורה בע"מ להל"ן("החברה")

תאריך הוצאת הדו"ח: 01 ליוני 2023

ענף הפעילות: מסחר ושירותים – ליסינג והשכרת רכב

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה נכון ליום 31 בדצמבר 2022 :575

אלדן פועלת לשוויון הזדמנויות ולשוויון בתנאי העסקה והשכר של עובדיה נשים וגברים כאחד ומקפידה להעניק שכר ותנאים שווים לנשים ולגברים המועסקים בעבודה שוות ערך.

בהתאם להוראות החוק, פילחנו את העובדות והעובדים ל  8 קבוצות בעלות מאפיינים דומים של תפקידים ומקצועות על מנת לבדוק האם קיימים פערי שכר בין נשים וגברים המבצעים עבודה דומה.

  • הדוח המפורט כאן מציג את תמונת המצב בכל אחת מהקבוצות ,כאשר סימן "מינוס"(-) מתאר פער לטובת הגברים בקבוצה וסימן "פלוס"(+)י מתאר פער לטובת הנשים בקבוצה.
  • לא נמצאו נשים ו/או גברים להם משולמת השלמת לשכר מינימום מכח הסכם או הסדר.
  • השוואות השכר נעשו כשהן מנורמלות (כלומר, מחושבות בהתאם) למשרה מלאה ולשנת עבודה מלאה.
  • פערי השכר בקבוצות נגרמים בין היתר לאור שונות בוותק, היקפי שעות נוספות, ועבודה במשמרות מיוחדות(לילה, שבת וכ"ו)

קבוצות פילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו למס

שכר ברוטו למס+ הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו למס

שכר ברוטו למס + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו למס

שכר ברוטו למס+ הפקדות מעסיק

1

2%+

2%-

1%-

100%

2

3%-

3%-

2%-

100%

3

1%+

12%-

11%-

100%

4

3%+

10%-

8%-

15%-

15%-

14%-

6%+

7%-

5%-

99%

5

0%+

2%

1%-

5%+

0%+

1%+

6%-

6%-

5%-

86%

6

3%+

0%

1%+

100%

7

5%-

4%-

5%-

100%

8

6%+

2%-

2%-

1%+

1%+

2%+

7%+

3%-

2%-

96%

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי קבוצות הפילוח:

קבוצה עובדים עובדות
1 50% 0%
2 58% 64%
3 51% 62%
4 60% 48%
5 60% 64%
6 40% 0%
7 60% 50%
8 79% 68%