0


יצירת קשר


חפשו אותנו ברשתות

facebook
instagram

04/07/2023

מהפיכת הרכב החשמלי

במשך למעלה מ-100 שנים שלטו בשוק הרכב העולמי מכוניות המונעות באמצעות מנוע בעירה. מנוע הבעירה נשען ברובו על שימוש בדלקים מזהמים ומהווה למעלה ממחצית מזיהום האוויר בעולם. יש לכך משמעויות בריאותיות וכלכליות רבות המהוות את אחד מהאתגרים המשמעותיים עמו מתמודדות ממשלות ברחבי העולם.

החשיבות של מעבר לתחבורה נקייה יותר גרמה לכך שמדינות רבות בעולם רואות ברכב החשמלי כפתרון לבעיית זיהום האוויר. כדי להגביר את השימוש ברכב החשמלי, בחרו מדינות אלו לנקוט במספר צעדים בולטים: צמצום של פליטת מזהמים, הענקת תמריצים ממשלתיים ויצירת מיסוי דיפרנציאלי על רכישת רכבים לפי רמות זיהום, קידום בבניית תשתית טעינה מתאימה, ואף הצהרות כי החל משנה מסוימת תיאסר מכירת רכב שאינו חשמלי.

מה קורה בעולם?

בעשור האחרון, שיעור הרכבים החשמליים מסך הרכבים החדשים שנמכרים בעולם מצוי בעלייה מתמדת של אלפי אחוזים. בשנת 2022 נמכרו ברחבי העולם 10.522M רכבים חשמליים: 2.84M רכבי PHEV ו-7.68M רכבי BEV. רכבי ה-BEV מהווים כ-10% מסך המכירות העולמי. לשם השוואה, בשנת 2012 נמכרו 59,000 רכבים חשמליים חדשים, אשר היוו 0.2% מכלל הרכבים שנמכרו בשנה זו בעולם.

המסקנה היא: שוק הרכבים החשמליים רק התחיל את הצמיחה ועד לסוף העשור תחזיות מדברות על מכירות של למעלה מ-40% רכבים חשמליים מסך הרכבים החשמליים שנמכרים בכל שנה.

מה קורה בישראל?

שוק הרכב החשמלי בישראל צומח במהירות ושנת 2022 התאפיינה בשינוי משמעותי עם הכניסה המסיבית של הרכב החשמלי, שעיקרה בחודשים האחרונים של השנה. מגמת העלייה בכמות הרכבים החשמליים החדשים שנמכרו בשנת 2022 נמשכה ומדובר בצמיחה רצופה של אלפי אחוזים, בעיקר בשלוש השנים האחרונות.

לשם המחשה, בשנת 2020 נמכרו בארץ כ-1,570 רכבים חשמליים חדשים, אשר היוו 0.73% מכלל הרכבים שנמכרו, ואילו בשנת 2022 נמכרו 27,671 רכבים חשמליים אשר היוו 10.3% מסך הרכבים החדשים שנמכרו. מדובר בצמיחה של יותר מפי 10. הנתון המרשים, לא באמת מייצג את הביקוש, אלא בעיקר את ההיצע המוגבל. סביר להניח שאילו ניתן היה לספק את כל הביקוש לרכב חשמלי, שיעור החדירה בשנת 2022 היה מגיע בקלות לכ־15% ואולי יותר.

הצפי לשנת 2023 הינו מכירות של כ-50,000 רכבים חשמליים, ונתח שוק של כ-18%. מדינת ישראל קבעה כי בשנת 2030 לא יימכרו יותר רכבי מנוע בעירה חדשים.

בישראל, יש כיום 38 מותגים שונים של רכב חשמלי, כאשר 16 מתוכם הינם מותגי רכב סיניים. 4 מותגי רכב סיניים נמצאים ברשימת 10 מותגי הרכב החשמלי הנמכרים ביותר בישראל.

בישראל, יש כיום למעלה מ-60 דגמים שונים של רכב חשמלי, כאשר 20 מתוכם הינם דגמי רכב חשמלי סיני. הדגם הנמכר ביותר בישראל בשנת 2022, הינו Geely Geometry C עם נתח שוק של 24.63%.

לסיכום, ניתן לומר כי הרכב החשמלי הוא כיום כמעט חלק מהקונצנזוס של הלקוחות בישראל, והרכב החשמלי הסיני הולך וצובר תאוצה מרשימה.